top of page

Apie mus

Mes patys nusprendžiame, kaip gyvensime ir kaip leisime savo laisvalaikį. Galime būti vieni, su šeima, su draugais. Galime švęsti linksmai ir triukšmingai, su dideliu būriu smaigiai nusiteikusių, ta pačia kalba kalbančių, tas pačias šventes švenčiančių, tas pačias dainas dainuojančių tautiečių.

Islandijos lietuvių bendruomenė įkurta 2008 m. gegužės mėn., registracija baigta tų pačių metų birželio mėn. Šiuo metu bendruomenė arti šimto narių ir, sprendžiant iš atvirų renginių lankomumo, nemažą būrį palaikančiųjų. Bendruomenė turi Lietuvių kalbos mokyklėlę vaikams, chorą „Gija“, organizuoja katalikišką sielovadą lietuvių kalba: rengia lietuvių kunigų vizitus į Islandiją, lietuviškas katalikiškas mišias Landakot bažnyčioje, katekizmo mokymus vaikams, pasiruošimą krikštui, pirmąjai komunijai, sutvirtinimo sakramento priėmimui. 2011 m. Islandijos lietuvių bendruomenė įkūrė Paramos fondą.

Kiekvienais metais Islandijos lietuvių bendruomenė kviečia į pagrindinių tradicinių lietuviškų švenčių – Velykų, Joninių, Kalėdų, Užgavėnių – renginius. Organizuojama nemažai kitų renginių, tokių, kaip paskutiniu metu ypatingo populiarumo susilaukę moterų vakarai. Kas organizuoja bendruomenės veiklą? Mes patys – bendruomenės nariai. Vienas dažniausiai užduodamų klausimų yra: „Ką bendruomenė duos man?“ Bendruomenė niekam nieko duoti negali. Bendruomenė neegzistuoja pati sau be jos narių. Mes patys kuriame bendruomenę. Mes patys duodame kažką vieni kitiems. Vieni atsineša idėjų, kiti gali padėti jas įgyvendinti, treti pasidalina savo žiniomis ir patirtimi įvairiais gyvenimo klausimais. Visi, dalyvaudami bendruomenės veikloje, padaro ją įvairesnę ir turtingesnę. Laukiame naujų narių – visų, turinčių idėjų, norinčių paįvairinti savo ir kitų laisvalaikį, norinčių paprasčiausiai dalyvauti renginiuose.

 

Visi puikiai žinome, kad renginiai kainuoja ir iš dangaus pinigai nekrenta niekam, net ir Islandijos lietuvių bendruomenei. Visi bendruomenės renginiai finansuojami iš nario mokesčio. Kiekvienas naujas narys savo kukliu įnašu prisideda prie renginių kiekybės ir kokybės. Galimybė atsirasti Paramos fondui irgi atsirado bendruomenės narių dėka.

Turite idėjų, norite tapti bendruomenės nariais ir prisidėti prie bendruomenės veiklos? Prisijunkite.​

20170125_124636.jpg

Kaip tapti bendruomenės nariu?

Norint tapti Islandijos lietuvių bendruomenės nariu, reikia susimokėti nario mokestį, užpildyti nario anketą ir ją išsiųsti bendruomenės el. pašto adresu: lietuviais@gmail.com.

Nario anketą rasite čia:​

 

 

Metinis nario mokestis vienam asmeniui yra 4000 kr. Metinis nario mokestis šeimai – 6000 kr. Tėvai su vaikais yra laikomi šeima ir moka šeimos mokestį – 6000 kr.

Sumokėjus metinį nario mokestį metų pirmoje pusėje narystė galioja vienus kalendorinius metus, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Senjorams nuo 60 metų taikoma 50% nuolaida asmens metiniam nario mokesčiui ir 25% nuolaida šeimos nario mokesčiui, kai vienas iš sutuoktinių (sugyventinių) yra pasiekęs šį amžių, bei 50% nuolaida, kai abu sutuoktiniai (sugyventiniai) yra pasiekę 60 metų.

Studentams, pateikus galiojantį studento pažymėjimą (jo kopiją pridėti siunčiant anketą), taikoma 50% nuolaida nario mokesčiui. Mokant nario mokestį už šeimą, kai vienas iš sutuoktinių (sugyventinių) yra studentas (pateikti galiojančio studento pažymėjimo kopiją), suteikiama 25% nuolaida šeimos nario mokesčiui. Mokant nario mokestį už šeimą, kai abu sutuoktiniai (sugyventiniai) yra studentai (pateikti galiojančių studento pažymėjimų kopijas), suteikiama 50% nuolaida šeimos nario mokesčiui.

Norintiems įstoti į bendruomenę antroje metų pusėje, reikia sumokėti nario mokestį už likusį tų metų mėnesių skaičių bei nario mokestį už sekančius metus.

Nario mokestis mokamas į bendruomenės sąskaitą Arion banki.

Sąsk. nr. 0323-26-006506, kennitala: 650608-1190

bottom of page