top of page

Sielovada

Kunigas - žmonėms

Lietuviškai kalbantis kunigas Juan Carlos Escudero skelbia, kad jei žmones noretų:

  • užprašyti Šventas Mišias (už gyvus arba už mirusius),

  • pakrikštyti vaikus,

  • ruoštis Pirmaijai Komunijai,

  • lankyti kursus sužadetiniams,

  • pašventinti namus arba butą,

  • bažnytinių laidotuvių,

turi kreiptis telefonu: 696 6366 arba  el. paštu: juancarlosescudero@ive.org

Šv. Mišios

Lietuviškos mišios yra aukojamos kiekvieną sekmadienį 15 val., Hafnarfjörðure, Šventojo Juozapo bažnyčioje (Jósefskirkja).
Adresas Jófríðarstaðarvegur, 220 Hafnarfjörður

bottom of page