top of page
20200716_210534.jpg

Visuotinis susirinkimas

Kviečiame dalyvauti, iš arčiau susipažinti su darbu bendruomenėje ir esama organizacine komanda, veiklos vykdymo principais.

Taip pat kviečiame bendruomenės narius kelti savo kandidatūras į bendruomenės tarybą.

Kandidatai (2019)

Dienotvarkė (2019)

1. Susirinkimo vadovo bei raštvedžio rinkimai

2. Bendruomenės tarybos veiklos metinė ataskaita; diskusija apie ataskaitą

3. Supažindinimas su bendruomenės metų finansine ataskaita; balsavimas dėl pritarimo ataskaitai

4. Bendruomenės tarybos ir tarybos pirmininko rinkimai

5. Nepriklausomų kontrolierių (auditorių) rinkimai

6. Diskusija ir sprendimas dėl nario mokesčio dydžio ir mokėjimo laikotarpio

7. Bendruomenės įstatų pakeitimai ir papildymai: diskusija ir tvirtinimas

8. Kiti klausimai ir diskusijos

Įstatų pakeitimo siūlymai (2019)

  1. Valdybos pirmininkas (-ė) ir nariai renkami dvejiems metams.

  2. Valdybos nariai šios kadencijos laikotarpiu gali atsistatydinti arba valdybos siūlymu būti atstatydinti. 

  3. Klubų veikla gali būti atskirta nuo bendruomenės veiklos neeilinio susirinkimo metu pritarus 2/3 dalyvaujančiųjų balsavimo teisę turinčių bendruomenės narių. Klubų veikla toliau turi atstovauti bendruomenės narių interesams ir jungti juos bendrai veiklai.  

  4. Islandijos lietuvių mokyklos mokytojai ir mokytojų padėjėjai bei Islandijos lietuvių bendruomenės tarybos nariai ir pirmininkė neturi mokėti nario mokesčio.

  5. Islandijos lietuvių mokyklos mokytojai ir mokytojų padėjėjai bei Islandijos lietuvių bendruomenės tarybos nariai ir pirmininkė nario mokestį moka su 50% nuolaida.

  6. Tarybos narys gali atsistatydinti bet kuriuo metu, prieš 30 dienų pateikus rašytinį prašymą.

Įstatai koreguoti visuotinio susirinkimo metu 2019 metų kovo 8 dieną.

bottom of page